Vratite se na ti-bih.org

Baza podataka o nabavkama javnih preduzeća

Ugovori o javnim nabavkama


Naručilac Ugovor Iznos (KM) Datum Postupak Dobavljač
JKP KOMB DOO BUŽIM Ugovor o vršenju usluga održavanja informacionog sistema i fiskalne kase  1.602,90  31.12.2016  prazno MICROBIT DOO VELIKA KLADUŠA
JP RTV 7 d.o.o prazno  0,00  02.10.2016  prazno CINEMA TV
JKP 6.MART DOO GORAŽDE Ugovor o nabavci mesa  6.089,74  14.09.2016  Direktni O.M.R. NAR
JKP 6.MART DOO GORAŽDE Ugovor o nabavci hljeba  4.925,56  14.09.2016  Direktni MPI MLIN dd
KP KOMUNALAC A.D. FOČA Ugovor o obavljanju revizije redovnih godišnjih finansijskih izvještaja  1.250,00  12.09.2016  prazno BDO doo Banja Luka
JP DEP-OT d.o.o. UGOVOR o pružanju usluge kasko osiguranja radnih mašina  6.000,00  10.08.2016  Direktni DUNAV OSIGURANjE a.d.
ZENICA d.o.o. Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Aneks o okvirnom sporazumu za promjenu ugovorene cijene  1,41  15.07.2016  prazno HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
ZENICA d.o.o. Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Aneks o okvirnom sporazumu za promjenu ugovorene cijene  0,00  08.07.2016  prazno HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
ZENICA d.o.o. Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Aneks o okvirnom sporazumu za promjenu ugovorene cijene  0,00  06.07.2016  prazno HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
KP KOMUNALAC A.D. FOČA Ugovor o kupoprodaji rezanog cvijeća, cvijeća u saksiji i repromaterijala za cvjećarstvo  10.000,00  01.07.2016  prazno KAT doo Vogošća
ZENICA d.o.o. Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Aneks o okvirnom sporazumu za promjenu ugovorene cijene  1,45  18.06.2016  prazno HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
KP KOMUNALAC A.D. FOČA Ugovor o pružanju usluga odvoza smeća  70,20  16.06.2016  prazno Rafting kamp Raftin Rezort Hum Foča
CENTRALNO GRIJANJE DD Tuzla Ugovor o REKONSTRUKCIJI TOPLINSKIH PODSTANICA- ELEKTRO DIO  45.202,64  08.06.2016  prazno DELING d.o.o.
ZENICA d.o.o. Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Aneks o okvirnom sporazumu za promjenu ugovorene cijene  1,37  08.06.2016  prazno HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
AD Vodovod i komunalije Zvornik Ugovor o javnoj nabavci radova rekonstrukcija i dogradnja objekta crpne stanice Mejdan  11.344,85  06.06.2016  Otvoreni DOO DUO LUJIĆ Zvornik
JP DEP-OT d.o.o. UGOVOP o obavljanju posla tehničkog pregleda  1.292,84  04.06.2016  prazno JU INSTITUT ZA ISPITIVANjE MLTERIJALA I KONSTRUKCIJA RS
JKP KOMUNALAC DOO HADŽIĆI Ugovor o nabavci betona za potrebe preduzeća  55.061,37  02.06.2016  Konkurentski Almy doo Zenica
JP Informativni centar Rudo Odgovor na zahtjev br. FOI 65  0,00  02.06.2016  prazno JP Informativni centar Rudo
JKP ČISTO doo Sistematizacija  0,00  31.05.2016  prazno JKP ČISTO doo
JKP UŠĆE doo Dostava podataka  0,00  30.05.2016  prazno JKP UŠĆE doo
JP Radio Bosanska Krupa doo Zahtjev br. FOI 304  0,00  27.05.2016  prazno JP Radio Bosanska Krupa doo
RTV Zenica d.o.o. Zenica Sistematizacija radnih mjesta  0,00  27.05.2016  prazno RTV Zenica d.o.o. Zenica
CENTRALNO GRIJANJE DD Tuzla UGOVOR O NABAVCI ČELIČNIH CIJEVI, HAMBURŠKIH LUKOVA I ČELIČNIH PROFILA  32.318,21  25.05.2016  prazno FERHEM d.o.o
CENTRALNO GRIJANJE DD Tuzla Ugovor o NABAVCI MAŠINSKIH POTROŠNIH MATERIJALA  5.075,30  23.05.2016  prazno TAP-KOMERC. d.o.o.
KP KOMUNALAC A.D. FOČA Ugovor o isporuci cementa i armaturnih mreža  0,00  23.05.2016  Konkurentski MIRA MAR doo Foča

Stranica 1 od 151, prikazujući 25 redova od 3760 ukupno, početni 1, završni 25