Vratite se na ti-bih.org

Baza podataka o ugovorima o djelu javnih institucija

Ugovori od djelu

Ugovori o djelu javnih institucija predstavljaju izvor mnogobrojnih nepravilnosti, a predmet su kritike revizorskih izvještaja u kojima se obično ističe:

  • kako nema provjere opravdanosti njihovog zaključivanja;
  • da se često potpisuju sa istim osobama;
  • da ne postoje procedure praćena izvršenja zaključenih ugovora...
Više puta revizori su naglasili kako javnost ne posjeduje dovoljno informacija o ugovorima o djelu, a upravo prekomjerno sklapanje ovih ugovora pokazuju da vlasti nisu ispoštavale obećanje o smanjenju javne potrošnje.

Prema podacima iz TI BiH Monitoringa rezultata reforme javne uprave u oblasti transparentnosti, odgovornosti i integriteta 2014-2015 većina institucija ne posjeduje Plan usluga koje će biti realizovane ugovorima o djelu, a upravo to im omogućava neplansko trošenje sredstava.

Istraživanja i prijave građana su pokazala takođe da javne institucije veoma često vrše zapošljavanje putem ugovora o djelu, kako bi se izbjegli javni konkursi, što omogućava nepotizam i korupciju u zapošljavanju.

TI BiH baza podataka o ugovorima o djelu predočiće javnosti ugovore iz perioda od 2011 do 2013. godine, i posebno će biti korisna novinarima i istraživačima kao osnova za njihov daljnji rad.


(default) 2 queries took 26 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Institution`.`id`, `Institution`.`name`, `Institution`.`contract_count` FROM `tibihdb_arhiva`.`institutions` AS `Institution` WHERE 1 = 12042043
2SELECT `Contract`.`name`, `Contract`.`institution_id` FROM `tibihdb_arhiva`.`contracts` AS `Contract` WHERE `Contract`.`institution_id` IN (63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270)5505550523