Vratite se na ti-bih.org

Baza podataka o ugovorima o djelu javnih institucija

Ugovori od djelu

Ugovori o djelu javnih institucija predstavljaju izvor mnogobrojnih nepravilnosti, a predmet su kritike revizorskih izvještaja u kojima se obično ističe:

  • kako nema provjere opravdanosti njihovog zaključivanja;
  • da se često potpisuju sa istim osobama;
  • da ne postoje procedure praćena izvršenja zaključenih ugovora...
Više puta revizori su naglasili kako javnost ne posjeduje dovoljno informacija o ugovorima o djelu, a upravo prekomjerno sklapanje ovih ugovora pokazuju da vlasti nisu ispoštavale obećanje o smanjenju javne potrošnje.

Prema podacima iz TI BiH Monitoringa rezultata reforme javne uprave u oblasti transparentnosti, odgovornosti i integriteta 2014-2015 većina institucija ne posjeduje Plan usluga koje će biti realizovane ugovorima o djelu, a upravo to im omogućava neplansko trošenje sredstava.

Istraživanja i prijave građana su pokazala takođe da javne institucije veoma često vrše zapošljavanje putem ugovora o djelu, kako bi se izbjegli javni konkursi, što omogućava nepotizam i korupciju u zapošljavanju.

TI BiH baza podataka o ugovorima o djelu predočiće javnosti ugovore iz perioda od 2011 do 2013. godine, i posebno će biti korisna novinarima i istraživačima kao osnova za njihov daljnji rad.