Vratite se na ti-bih.org

Ugovori o djelu

Prva baza koju je Transparency International BiH objavio. Sadrži podatke o ugovorima javnih institucija u periodu od 2011. do 2013. godine.
Pogledaj još

Javne nabavke

Ovo je druga baza podataka objavljena od strane Transparency International BiH. Baza obuhvata podatke o nabavkama javnih preduzeća.
Pogledaj još

Pravilnici

U okviru baze podataka o javnim nabavkama preduzeća, postoje i podaci o pravilnicima ovih preduzeća. Ovo predstavlja poseban odjeljak baza podataka.
Pogledaj još

Arhiva Transparency International


Transparency International u Bosni i Hercegovini u sklopu svojih istraživanja redovno prikuplja dokumentaciju koja je u posjedu javnih institucija i koja sadrži informacije o njihovom poslovanju. Ovo obuhvata ugovore o nabavkama, ugovore o djelu, podatke o zapošljavanju, utrošku javnih sredstava, itd.

Institucije veoma često ne objavljuju ove informacije, zbog čega je TI BiH odlučio da u obliku pretraživih baza podataka postepeno objavljuje svu prikupljenu dokumentaciju i na taj način omogući građanima uvid u ove dokumente.

Dokumentacija koju TI BiH prikuplja može građanima, posebno medijima i istraživačima, poslužiti kao vrijedan izvor informacija i resurs pomoću kojeg se mogu daljim istraživanjem otkriti eventualne zloupotrebe i institucije držati odgovornim.

Prva baza koju je TI BiH objavio sadrži ugovore o djelu javnih institucija zasnovane u periodu od 2011. do 2013., a u narednom periodu slijede i ugovori o nabavkama javnih preduzeća, njihovi interni akti, itd.


Pretražite arhivu